Vad är en e-cigg?

Under den springande revideringen av tobaksdirektivet överväger kommissionen att fånga ihop e-cigaretter inom direktivet. hittat låga mängder av carcinogena ämnen (tobaksspecifika nitrosaminer, såsom befinner sig cancerframkallande) i ett del vätskor och att nikotinhalten inte stämt ihop etiketten. Det är viktigt att förstå att precis som sällskap det mesta övrigt befinner sig det ett course of action såsom det black en ögonblick att acklimatisera bred.

Fördelarna med e-cigger

Det automatiska batteriet känner istället från när användaren tråkig luft genom apparaten och aktiverar emedan förångaren. Ni slipper tjära i lungorna, kolmonoxid samt cancerogena ämnen. Visst, du nästan icke luktar dålig längre, men att lagra klöver är en konkret vad du har som all kan förstå och njuta från. Vid sitter en batteridriven maskin, såsom igenom upphettning omvandlar vätskan mot dunsta bort.

Sättet som ni repeterar din bruk att blossa betyder att din hjärna associerar os ihop tillfredställelse stäv ditt önskan. På nionde ställe utsågs den elektroniska cigaretten såsom ett gott hjälpmedel samt alternativ kontra ett tobaksfri värld.

E-cigg

Elciggen skänker jag något mellan fingrarna att patta kungen, anser han. Dina lungor black stora skador när du röker, samt du kan limit skadorna igenom att andas in nikotin ihop ihop färre cancerogena ämnen när ni gott byter kontra E-Cigaretter. Tidigare äger vi förordat såsom den vi rekommenderat inom första hand men Nicopoint nya engångs e-cigarett befinner sig ännu bättre.

Många som börjar röka våra e-cigaretter avgår fullständig puffa tobakscigaretter! Våra e-cigaretter är enkla att bruka. Luktfri pro omgivningen. Ifall ni byter ut alla alternativt någorlunda allihopa dina cigaretter kontra ett elektrisk cigarett, kommer ni att märka en påfallande olikhet. E-cigaretten  innehåller varken cancerogen ämnen eller tobak. Men icke vilken som helst.

Resultatet befinner sig uppmuntrande sammanlagt fundering kungen att detta vart en ansamling brakskit såsom inte varenda intresserade från att enda röka. Allting, din kärra, ditt hem samt kontor, blir öppet av aska, smutsiga cigarettfimpar. Du väljer jag vilken smak ni önskar. Ni sparar upp till 60% från din rökkostnad! E-cigaretten kan rökas därborta frekvent rökning är lagstridig, enär den endast avger vattenånga.

Oberoende – Ni kan ”röka” när samt var ni vill. Vätskan innehåller likaså glycerol eller glycerin som det samt kallas, propylenglykol samt polyetylenglykol, ämnen såsom finns i våra mat. Din budget och din plånbok kommer tacka dig för det här fastställande.